ประกวดราคา-จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจ้างเหมาขุดลอกห้วยสำโรงน้อย บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศจ้างเหมาขุดลอกห้วยสำโรงน้อย บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 411,000 บาท ...

25 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจ้างเหมาขุดลอกห้วยหนองตาด บ้านแคน หมู่ที่ 7 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศจ้างเหมาขุดลอกห้วยหนองตาด บ้านแคน หมู่ที่ 7 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 421,000 บาท ...

25 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศโครงการจ้างเหฟมาขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ป่าโคกเพชร บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศโครงการจ้างเหฟมาขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ป่าโคกเพชร บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 496,000 บาท ...

25 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศอำเภอชำนิ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศอำเภอชำนิ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ จำนวน 1,450,000 บาท ...

25 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเทพพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเทพพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 992,500 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบ ...

19 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองตาเปล่ง หมู่ีท่ 6 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 1,404,300 บาท (ห ...

17 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดลอกหนองทะเล หมู่ที่ 13 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ...

17 กันยายน 2562